Idioma

U24app. El triatge intel·ligent, de la mà del pacient

Centres d'urgències a prop teu


Si necessiteu anar a urgències, valoreu el vostre estat i si no és molt greu, U24app us recomana visitar el CUAP més proper.
El servei que rebreu també serà de qualitat, el temps d'espera serà menor i, si escau, se n'ocuparan del vostre trasllat a l’hospital de referència o us derivaran al vostre Equip d’Atenció Primària per al seguiment.
D'aquesta forma, entre tots contribuim a una sanitat pública més sostenible.

Hospital CUAP Hospital amb servei de pediatría CAPI Hospital pediàtric

Conèixes els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)?


El sistema sanitari públic a la ciutat de Barcelona estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda d’atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en diferents situacions que requereixen una resposta assistencial diferent (des de les situacions amb risc vital per a la persona afectada fins a demandes d’urgències lleus).

L’atenció d’urgència es duu a terme pels dispositius de l’atenció primària (CUAP) i hospitalària, així com a través del telèfon 061 CatSalut Respon que és un servei d’urgències d’accés directe a tot el territori català, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

El sistema preveu 5 nivells de classificació, en funció de la gravetat del pacient.

El problema


Després de realitzar l’anàlisi de les dades estretes de la memòria 2015 de l’Institut Català de la Salut, es va comprovar que el 63% de les urgències ateses en un dels hospitals de referència eren de nivell IV i V (que són aquelles que es poden tractar en un dispositiu d’urgències de primària).

L’alt percentatge de casos pot aclarir moltes de les situacions de col·lapse vívides en els centres en els darrers anys, així com donar resposta al malbaratament de recursos (econòmics i humans) derivats d’aquesta situació, ja que les urgències tractades en un hospital tenen més impacte econòmic que si són tractades en un CUAP. Així mateix, els professionals hospitalaris malbaraten les seves energies i coneixement en comptes de canalitzar-ho cap a necessitats més crítiques i justificades.

En resum, les repercussions econòmiques i de qualitat assistencial cap a l'usuari del sistema i els professionals sanitaris i no sanitaris que pateixen aquesta situació; però no per voluntat pròpia, sinó perquè no hi ha una transferència de comunicació de la informació en temps real sobre l'estat dels centres, que permeti que sigui l'usuari dels serveis d'urgències el que participi en el procés apoderant-se, participant i canalitzant el flux cap els dispositius més eficients com els CUAP i aconseguir descongestionar el sistema sanitari per millorar en l'atenció cap als pacients urgents que hauríen de ser atesos en temps i amb qualitat en els hospitals, dispositius assistencials amb serveis d'urgències més complexos. Font

Circuit actual d'un pacient en el procés d'urgències

Possible circuit si es fa ús d'U24app

U24app: una eina que proporcionaria una millor qualitat de l'assistència a les persones i el treball dels professionals dels Centres d'urgència atenció primària i optimitzaria una gestió eficient dels recursos.

L'objectiu d'U24app


U24app vol facilitar al ciutadà un sistema de triatge entenedor que li suggereixi quin és el dispositiu assistencial més adient per la seva urgència. Així mateix podrà accedir a la cartera de serveis del centre recomanat i a la informació sobre el temps de demora, de forma que també pugui reservar cita des del mòbil en el dispositiu assistencial seleccionat.

Qui som U24app


U24app és un equip de 5 professionals formats en diferents disciplines (psiquiatria, infermeria, multimèdia i optometria), que van creuar els seus camins mentre cursaven la 2a edició del Màster eHealth de La Salle. En el decurs de l’any que va durar l’aventura, van demostrar un tarannà inquiet i explorador, gaudint tant de les classes com de la resta de companys i companyes. Han presentat el projecte a jornades com Xpatient, RDI Vic i AIFiCC.

Amanda Ferrer Barberà

Diplomada en Infermeria, desenvolupa la seva activitat professional a l’Hospital Universitari de la Vall Hebron, on ha acumulat anys d'experiència al servei d'urgències. Tots aquests anys d’experiència a la primera línia d’atenció li han proporcionat una visió i un coneixement d’un dels principals problemes que afecta a la sanitat pública espanyola. Co-founder de U24app.

Josep Antoni Ramos-Quiroga

Doctor en Psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professor agregat de la Facultat de Medicina de la UAB. Màster eHealth per LaSalle, Universitat Ramon Llull.

El Dr. Ramos-Quiroga és Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, on desenvolupa la seva activitat assistencial, de gestió, docent i investigadora des de l’any 2001. Va fer una estada a la Internetpsykiatri del Karolinska Institutet. Co-founder de U24app. Des del 2016 és president de la Comissió d’Innovació de l’Hospital Vall d’Hebron

Josep Fernandez Salas

Jose Fernández és òptic-optometrista i durant més de 20 anys ha desenvolupat la seva carrera profesional en l’atenció al pacient en clíniques oftalmològiques. Sempre ha estat a l’avanguarda de les innovacions en l'oftalmologia clínica i quirúrgica i la seva aplicació al servei dels pacients. En el seu desenvolupament profesional destaca la vessant implanto refractiva de l'òptica i l'oftalmologia, treballant des dels inicis amb cirurgia làser d’ùltima generació i en la evolució de lents intraoculars multifocals, així com en lents pre-cristal·lineanes. Ha participat en nombrosos cursos de formació i és pioner en la implantació de lents per monitoritzar la pressió intraocular, adaptant al 2011 la primera lent de contacte per aquest ús a l’estat espanyol. L'any 2015 realitza el Màster ehealth a La Salle Barcelona (Universitat Ramón Llull) i en 2016 inicía una nova carrera profesional com a Àrea Mànager en una empresa de material quirùrgic per oftalmologia. Co-founder de U24app.

Rubén Gonzalez Iribarne

Diplomat en Infermeria, treballa a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a l’àrea de traumatologia des de l’any 2008. D'altra banda, va ampliar els seus coneixements graduant-se en International Business Economics (UPF) i realitzant el Màster e-health a La Salle Barcelona (Universitat Ramón Llull).

Degut als seus coneixements i els seus vuit anys d'experiència, aporta una visió del problema des del punt de vista de la “Xarxa Hospitalària Universitària Pública” (XHUP) i econòmica. Convertint-se en el co-founder de U24app més jove.